Opera Wrocławska

Aktualności

11
kwietnia

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy skrzypiec (głos tutti)

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry, do grupy skrzypiec (głos tutti).

1. Program solowy:
1) W.A. Mozart- Koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV216, KV218 lub KV219 (ekspozycja z 1 części i kadencja)
2. Fragmenty orkiestrowe
1) S. Prokofiew "Romeo i Julia" nr 6 od 26 do 30 (II skrzypce)
2) W.A. Mozart "Wesele Figara" Uwertura (II skrzypce)
3) S.Moniuszko "Halka" Tańce góralskie od 35 do 38 (II skrzypce)
4) S. Prokofiew "Romeo i Julia" "Bitwa" (I skrzypce)
5) J. Strauss "Zemsta Nietoperza" Uwertura (I skrzypce)
6) L. van Beethoven "Fidelio" Finał (I skrzypce)

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.
Przesłuchanie odbędzie się 12.05.2018 o godzinie 14.15 w budynku Opery Wrocławskiej.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry
na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Violin (tutti):

1. Solo programme:
W.A. Mozart- Violin concerto to choose from KV216, KV218 or KV219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
2. The orchestral excerpts 1)S. Prokofiev "Romeo and Juliet" no. 6 from 26 to 30 (2nd violin)
2) W. A. Mozart "The Marriage of Figaro" Overture (2nd violin)
3) S. Moniuszko "Halka"; "Highlanders' Dances" from no.35 to no. 38 (2nd violin)
4) S. Prokofiev "Romeo and Juliet"; "Battle" (1st violin)
5. J. Strauss "The Bat" Overture (1st violin)
6. L. van Beethoven "Fidelio" Finale (1st violin)

Materials will be made available by the orchestra inspector.
The audition will take place on 12 of May 2018 at 14.15 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl
mob. +48 501 313 254