Opera Wrocławska

SPONSORZY

SPONSOR STRATEGICZNY OPERY WROCŁAWSKIEJ

KGHM - zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

SPONSOR GŁÓWNY OPERY WROCŁAWSKIEJ

PKO Bank Polski to największy bank uniwersalny w tej części Europy. Jest liderem nowoczesnej bankowości, dla którego oprócz zapewnienia najlepszej oferty finansowej polskim rodzinom i firmom, ważne są także wartości i tradycje. Jako instytucja odpowiedzialna społecznie, bank angażuje się w działania i wydarzenia przypominające o polskich osiągnięciach, tożsamości narodowej i dziedzictwie kulturowym.
Bank jest jednym z największych w kraju mecenasów sztuki i promotorów dokonań artystycznych.
Od lat wspiera instytucje kultury, aby mogły rozwijać się w sposób nieskrępowany, zapewniając szerokiej widowni repertuar na najwyższym poziomie.

SPONSOR OPERY WROCŁAWSKIEJ

TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce zatrudniającym 25 tysięcy pracowników. Od trzech lat koncern prowadzi Zielony Zwrot, który oznacza głęboką transformację firmy w kierunku odnawialnych źródeł energii poprzez inwestycje w farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne. Firma aktualnie dysponuje dziewięcioma farmami wiatrowymi, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe, trzema elektrowniami fotowoltaicznymi oraz 34 wodnymi. Do 2030 roku TAURON zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc.