Opera Wrocławska

Zespół

Dyrekcja i kierownictwo

Jeśli nie wiesz z kim chciałbyś się skontaktować, zapraszamy do strony kontaktowej.

p.o. Dyrektora Opery Wrocławskiej
Izabela Kurc-Kuriata
Zastępca dyrektora ds. artystycznych Opery Wrocławskiej
Michał Znaniecki
Główny księgowy
Pełnomocnik dyrektora ds. finansowych
Renata Wojciechowska
Zastępca głównego księgowego
Beata Będkowska
Dyrygent
Kierownik Muzyczny
Adam Banaszak
Kierownik chóru
Anna Grabowska-Borys
Kierownik baletu
Małgorzata Dzierżon
Asystent reżysera
Hanna Marasz-Fiugajska
Asystent reżysera
Agata Dyczko
Kierownik koordynacji pracy artystycznej
   

Kierownik działu kadr
Mirosława Kuczyńska-Wrzeszcz
Kierownik działu płac i ubezpieczeń społecznych
   
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Piotr Kołowrotkiewicz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Krzysztof Chodorowski
Główny specjalista ds. planowania i realizacji inwestycji
Bożena Ślabska
p.o. Kierownika Działu Promocji
Robert Petryna
Kierownik działu obsługi widzów
Jolanta Wojciechowska
Specjalista ds. literackich
Jan Płonka
Kierownik biura technicznego
Iwona Czapkowska
Inspicjenci
Adam Frontczak

Patrycja Kuruc

Julian Żychowicz*

Kierownictwo techniczne

Jeśli nie wiesz z kim chciałbyś się skontaktować, zapraszamy do strony kontaktowej.

Kierownik Zespołu Eksploatacyjnego Sceny
Robert Wnukowski
Kierownik magazynu kostiumów i garderobianych
Krystyna Baros
Kierownik sekcji oświetleniowej
Kamil Jach
Kierownik sekcji akustycznej
Marzena Czajkowska

Główny specjalista - Główny energetyk
Damian Buczyk
Kierownik pracowni produkcji kostiumów
Iwona Szczepanik
Zastępca kierownika pracowni produkcji kostiumów
Paulina Furtak
Kierownik pracowni perukarskiej i charakteryzatorskiej
Małgorzata Chrastek
Kierownik Sekcji Montażystów Dekoracji
Piotr Antosik
Zastępca Kierownika Sekcji Montażystów Dekoracji
Marcin Jaksa
Kierownik sekcji rekwizytorów
Michał Dąbrowski