Opera Wrocławska

Aktualności

8
marca

Zapisy do Studia Baletowego w Operze Wrocławskiej trwają. Podajemy harmonogram zajęć w marcu.

Podajemy harmonogram zajęć Studia Baletowego, które rozpoczęło działalność w Operze Wrocławskiej w Marcu 2018

PONIEDZIAŁKI


BALET 2
godz.17:10
Czas trwania: 45 min.
Wiek 5-6 lat
Wielkość grupy: 5-17 osób
Instruktorzy: Christina Janusz
Akompaniator: Stanisław Gal

Zajęcia dla przedszkolaków, na które składają się podstawy baletu, gimnastyki i umuzykalnienia przy dźwiękach pianina, na którym gra Pan Staś. Zajęcia prowadzi tancerka Baletu Opery Wrocławskiej, Christina charyzmatyczna fit-tancerka, doświadczona w prowadzeniu zajęć z przedszkolakami. Christina ma również talent do języków, dzięki czemu w zajęciach mogą brać udział osoby niemówiące po polsku.


BALET 3
godz.18:00
Czas trwania: 60 min.
Wiek: 8-15 lat
Wielkość grupy: 5-25 osób
Instruktorzy: Remi Okamoto
Akompaniator: Stanisław Gal

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. To już prawdziwa lekcja baletu prowadzona przez tancerkę Baletu Opery Wrocławskiej - Remi, którzy całą swoją energię wkłada w przekazanie wiedzy na temat jej ukochanej techniki tańca klasycznego. Przy pianinie Pan Staś.

ADULT BALET-FIT
godz. 19:10
Czas trwania: 60 min.
Wiek: 35+
Wielkość grupy: 5-20 osób
Instruktorzy: Daniel Agudo Gellardo
Akompaniator: Stanisław Gal
Ta grupa to utrzymanie balansu duszy i ciała. Prowadzona będzie przez tancerza Baletu Opery Wrocławskiej - Daniela, który wnosi do zajęć szczyptę hiszpańskiego żywiołu a jednocześnie pracuje z precyzją oraz cierpliwością. Zajęcia to połączenie tańca, stretchingu, ćwiczeń wzmacniających sylwetkę i nauki prawidłowej postawy ciała do muzyki fortepianowej na żywo w wykonaniu Pana Stanisława.

ŚRODY


BALET 5
godz. 19:00
Czas trwania: 75 min.
Wiek: 20+
Wielkość grupy: 5-30 osób
Instruktorzy: Ines Furuhashi-Huber, Andrzej Malinowski
Akompaniator: Stanisław Gal


Grupa otwarta dla dorosłych, którzy wyznają zasadę, że na naukę nigdy nie jest za późno. Tu nie trzeba znać kroków i tajemniczo brzmiących nazw. Wystarczy ciekawość i zainteresowanie tańcem, by w przyjemnej atmosferze poznać króla tańca - balet klasyczny. Zajęcia prowadzone przez Ines, wychowaną w Paryżu baletnicę hiszpańsko-japońskiego pochodzenia, oraz Andrzeja, solistę Baletu Opery Wrocławskiej, którego możecie podziwiać w wielu pięknych rolach na naszej scenie. Przy pianinie - Pan S.


WSPÓŁCZESNY
godz.20:25
Czas trwania: 60 min.
Wiek: 15+
Wielkość grupy: 5-25 osób
Instruktorzy: Federico Zeno Bassanese, Timothy Leonard

Taniec współczesny to fizyczna lekkość bytu. Zajęcia dla wszystkich, którzy poszukują innej niż klasyczna formy tańca, czystej przyjemności z wolności ciała a jednocześnie wyzwania fizycznego. Zajęcia prowadzone przez tancerzy Baletu Opery Wrocławskiej, Federico i Tima, którzy są prawdziwymi pasjonatami tej formy tańca i z przyjemnością podzielą się nią w rytm swoich beatów z duuużych głośników.

Zapisy: Ewa Żurakowska tel. +48 668 017 366
Na zajęcia zabieramy wygodny strój (rekomendowane body, legginsy/rajstopy i baletki/skarpetki).
Prosimy o przybycie ok. 20 min. przed rozpoczęciem zajęćClass schedule at the Wrocław Opera?s Ballet Studio - March 2018

Here is the current schedule of classes at the Ballet Studio which has opened at the Wrocław Opera. It offers ballet classes for all regardless of their age and skill, from kindergarten children to seniors. Enrolment is still open.


MONDAYS

BALLET 2
17:10
Class duration: 45 min.
Age 5-6 years
Group size: 5-17 children
Instructors: Christina Janusz
Accompanist: Stanisław Gal

Classes for kindergarten kids comprising the basics of ballet, gymnastics and music appreciation with the sound of the piano played by Staś. Classes are conducted by Wrocław Opera Ballet dancer, Christina, very much experienced in working with kindergarten kids. Christina is also linguistically talented, thanks to which children not speaking Polish can also take part in the classes.


BALLET 3
18:00
Class duration: 60 min.
Age: 9-15 years
Group size: 5-25 children
Instructors: Remi Okamoto
Accompanist: Stanisław Gal

Classes for primary school children. This is a true ballet class conducted by Wrocław Opera Ballet dancer, Remi, who put all their energy into explaining their beloved classical dance technique.

ADULT BALLET-FIT
19:10
Class duration: 60 min.
Age: 40+
Group size: 5-20 people
Instructors: Daniel Agudo Gellardo
Accompanist: Stanisław Gal

This class is about maintaining a balance between the body and the soul. It will be conducted by Daniel - dancer of the Wrocław Opera Ballet , who brings a pinch of the Spanish temperament to the classes and at the same time works with precision and patience a Spanish background. A combination of dance, stretching, exercises strengthening the body and teaching the correct posture to piano music played live by Stanisław.


WEDNESDAYS
BALLET 5
19:00
Class duration: 75 min.
Age: 20+
Group size: 5-30 people
Instructors: Ines Furuhashi-Huber, Andrzej Malinowski
Accompanist: Stanisław Gal


A group open to adults who believe that it is never too late to learn. You don?t have to know the steps or the mysterious sounding terms. You just need to be curious and interested in dance to encounter the king of dance - classical ballet - in a pleasant atmosphere. The classes are conducted by Ines, a ballet dancer of Spanish-Japanese origin raised in Paris, and Andrzej, a soloist with the Wrocław Opera Ballet, whom you can admire in many beautiful roles on our stage. Piano: Stanisław

CONTEMPORARY
20:25
Class duration: 60 min.
Age: 15+
Group size: 5-25 people
Instructors: Federico Zeno Bassanese, Timothy Leonard

Contemporary dance is a physical lightness of being. Classes for all those looking for a form of dance other than classical dance, for pure pleasure in the freedom of the body and, at the same time, in a physical challenge. Classes conducted by Wrocław Opera Ballet dancers, Federico and Tim, who are really passionate about this form of dance and would love to share it to the rhythm of beats from really laaarge loudspeakers.


Enrolment: Ewa Żurakowska phone: +48 668 017 366
Please take comfortable clothing to wear during the classes (recommended: body, leggings/tights and ballet shoes/socks).
Please make sure you will arrive about 20 min. before the beginning of each class.