Opera Wrocławska

Aktualności

9
marca

Trwają zapisy na warsztaty choreograficzne Open Door. Podajemy listę utworów, nad którymi będą pracowali uczestnicy.

Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2018 roku. Po tym terminie komisja konkursowa wyłoni 10 najciekawszych propozycji, których twórcy będą mieli okazję stworzyć krótkie formy choreograficzne do muzyki polskiej z udziałem zespołu Baletu Opery Wrocławskiej.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: opendoor@opera.wroclaw.pl Finałowe pokazy powstałych podczas warsztatów choreografii odbędą się w Operze Wrocławskiej 29 i 30 czerwca 2018, a następnie zaprezentowane zostaną w Dreźnie w ramach partnerstwa zawiązanego z zagranicznymi instytucjami kultury. Utwory polskich kompozytorów XIX, XX i XXI wieku do wykorzystania w pracach choreograficznych zostaną ogłoszone na stronie internetowej Opery Wrocławskiej. W zgłoszeniu należy zawrzeć krótkie CV oraz nagranie video bieżących i/lub wcześniejszych prac choreograficznych - w formie pliku lub linku do nagrania o długości maksymalnej 10 minut.

Przypominamy, że warsztaty choreograficzne Open Door to inicjatywa skierowana do młodych choreografów, którzy chcieliby rozwinąć skrzydła jako twórcy.

Warsztaty choreograficzne "OPEN DOOR". Poniżej publikujemy listę utworów, nad którymi będą pracowali uczestnicy warsztatów.
Wojciech Kilar Orawa
Mieczysław Karłowicz Serenada G-dur; wiolonczela i fortepian/ skrzypce i orkiestra kameralna
Fryderyk Chopin Mazurki - do wyboru
Henryk Górecki Trzy utwory w dawnym stylu
Witold Lutosławski Mała suita
Sławomir Kupczak Anafora, Concerto for 11
Agata Zubel Aforyzmy na Miłosza, Labirynt
Paweł Mykietyn Poskromienie złośnicy, Sonatine für Aline, 3 dla 13

Partnerzy: Semperoper Ballett.
The "Open Door" choreography workshop is an initiative addressed to young choreographers who would like to spread their wings as artists. Send your application to opendoor@opera.wroclaw.pl by 18 March 2018. After this deadline a jury will select 10 most interesting applications the authors of which will have an opportunity to create short choreographic forms to Polish music featuring the Wrocław Opera Ballet. The final presentation of the choreographies created during the workshop will take place on 29 and 30 June 2018 at the Wrocław Opera, and then the choreographies will be presented in Dresden and Ostrava as part of our partnership with foreign cultural institutions. Works by Polish composers of the 19th, 20th and 21st centuries to be used in the choreographies will be announced over the next few days on the Wrocław Opera's website.
More information: www.opera.wroclaw.pl

Your application should include a short CV as well as a video recording of your current and/or earlier choreographic work - in the form of a file or link to a recording (max 10 min.).
Przypominamy, że warsztaty choreograficzne Open Door to inicjatywa skierowana do młodych choreografów, którzy chcieliby rozwinąć skrzydła jako twórcy.

Here is the list of pieces, which will be used by chosen participants of the workshop.
Wojciech Kilar Orawa
Mieczysław Karłowicz Serenada G-dur; wiolonczela i fortepian/ skrzypce i orkiestra kameralna
Fryderyk Chopin Mazurki - do wyboru
Henryk Górecki Trzy utwory w dawnym stylu
Witold Lutosławski Mała suita
Sławomir Kupczak Anafora, Concerto for 11
Agata Zubel Aforyzmy na Miłosza, Labirynt
Paweł Mykietyn Poskromienie złośnicy, Sonatine für Aline, 3 dla 13

Partners: Semperoper Ballett.