Opera Wrocławska

Aktualności

6
listopada

Praca: specjalista ds. zaopatrzenia - cały etat

Opera Wrocławska zatrudni pracownika na stanowisko specjalista ds. zaopatrzenia - cały etat.

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku specjalista ds. zaopatrzenia:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:
• min. średnie wykształcenie
• znajomość ogólnych zasad dotyczących ustawy "Prawo zamówień publicznych", w szczególności zasad dotyczących postępowań na wydatkowanie środków finansowych do 30 tyś. euro
• umiejętność obsługi komputera (Ms Office)
• prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do 3,5 tony (w przypadku jego wykorzystania do celów służbowych - rozliczenie ryczałtowe)
• dodatkowym atutem będzie posiadane doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej

2. Wymagania dodatkowe:
• wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej
• nienaganna opinia
• komunikatywność
• dyspozycyjność
• sumienność
• terminowość
• umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do pracy pod presją czasu

II. Główne obowiązki:

1. przygotowywanie procedur i dokonywanie zakupów rzeczy i usług na rzecz Opery Wrocławskiej we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi procedurami
2. odbiór zamawianych rzeczy oraz dostawa do pracowni OW
3. współpraca przy przygotowywaniu umów na zakup rzeczy i usług
4. przygotowanie opracowań, raportów, analiz
5. ścisła współpraca z zespołami OW oraz bezpośrednim przełożonym

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• cirrculum vitae
• list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające wykształcenie
• dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata dostarczone na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

IV. Oferujemy:

• pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
• umową o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
• możliwość rozwoju zawodowego

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Dziale Służby Pracowniczej w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35 lub drogą elektroniczną, na adres mailowy monika.zarebska@opera.wroclaw.pl z dopiskiem "Konkurs na stanowisko specjalista ds. zaopatrzenia" do dnia 15.11.2017 r.

Opera Wrocławska zastrzega, że skontaktuje się jedynie z wybranymi kandydatami.