Opera Wrocławska

Aktualności

2
czerwca

Przesłuchania do produkcji opery Fidelio

Opera Wrocławska zaprasza artystów śpiewaków (solistów Opery Wrocławskiej jak i solistów gościnnych) do udziału w przesłuchaniach do partii Leonory (sopran jungdramatisch), Florestana, Pizarro oraz Rocco w operze Fidelio Ludwiga van Beethovena.

Wymagany repertuar:
- arie z opery Fidelio

Przesłuchanie odbędzie się 21 czerwca 2017 o godz. 15.00 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
Zgłoszenia zawierające:
- CV z aktualnym zdjęciem sylwetki
- repertuar
- materiały multimedialne (linki do materiałów audio i audiowizualnych tylko na YouTube)

należy przesyłać mailowo na adres: impresariat@opera.wroclaw.pl do 11.06.2017 włącznie.
Na przesłuchania zostaną zaproszone wyłącznie wybrane osoby. Opera zapewnia akompaniatora. Pianista będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godz. 12:00.

Wroclaw Opera invites artist-singers (Wroclaw Opera soloists and also guest artists) to audition for the roles of Leonora (jungdramatisch soprano), Pizarro, Rocco and Florestan from the opera Fidelio by Ludwig van Beethoven.

Required repertoire:
arias from Fidelio opera

Auditions will be held on 21st June 2017 at 15:00 in the Wrocław Opera, 35 Świdnicka Street, 50-066 Wroclaw
Applications including:
- CV with a recent full-length photo
- repertoire
- multimedia materials (links accepted only on YouTube)

should be sent by e-mail to: impresariat@opera.wroclaw.pl by the end of 11th June 2017. Only selected candidates will be invited to the audition. Opera provides an accompanist. Pianist will be available to candidates on the day of audition from 12:00.