Opera Wrocławska

Aktualności

2
czerwca

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy fagotów

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy fagotów:

1. Program solowy:
- W. A. Mozart - Koncert B-dur KV 191 (część I + kadencja i część II)
- dowolny utwór o charakterze romantycznym
2. fragmenty orkiestrowe

Studia orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry po złożeniu CV. Nuty dla akompaniatora uprzejmie prosimy wysłać pocztą na adres Opery Wrocławskiej najpóźniej do dnia 26.06.2017 ul.Świdnicka 35, 50-066 Wrocław (z dopiskiem - dla insp. orkiestry - przesłuchanie na fagot)

Przesłuchanie odbędzie się 29.06.2017 o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry
na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition to the bassoon group of the Wrocław Opera Orchestra:
1. Solo programme:
- W.A. Mozart - Concerto B flat major KV 191 (1st movement + cadenza and 2nd movement)
- Romantic piece of the candidate's choice
2. The orchestral excerpts

The audition will take place on 26 May 2017 at 14.00 at the Wrocław Opera.

The orchestral excerpts will be delivered by the orchestra inspector after sending the CV. Please send the sheet music for the accompanist by 26.06.2017 at the latest to the Wrocław Opera's address at ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław (writing "for the orchestra inspector - bassoon audition" on the envelope)

The audition will take place on 29 June 2017 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl
tel. +48 501 313 254