Opera Wrocławska

Napoli 1841

8 czerwca 2024 19:00
Kategoria:
Premiera
Czas trwania:
Bilety:
50-220 zł
Język:

O spektaklu

Napoli 1841 to uroczysta i pełna energii klasyczna wersja baletu Bournonville'a, jednego z
najwybitniejszych dzieł tego znakomitego choreografa. Balet Napoli odtworzony i
zaktualizowany zostanie dla Baletu Opery Wrocławskiej przez duńskiego tancerza i
choreografa Johana Kobborga.

Akcja baletu rozgrywa się na miejskim placu i we wnętrzach słynnego teatru San Carlo w
Neapolu, jak również w kopenhaskim studiu Mistrza Augusta Bournonville'a. W 1841 roku
Bournonville udał się w podróż przez Włochy, a jego pobyt w Neapolu okazał się dla niego
tak inspirujący, że po powrocie do Danii natychmiast stworzył Napoli, odnosząc ogromny
sukces.

W swojej nowej wersji baletu, Johan Kobborg nie tylko przywraca we Wrocławiu tę słynną
produkcję, rzadko widzianą w Polsce, ale także przybliża nam postać jednego z najbardziej
wpływowych twórców baletu klasycznego. Dwuaktowe Napoli 1941 szanuje przeszłość,
odświeżając narrację, tworząc nową i ekscytującą wersję tego klasycznego dzieła z XIX
wieku.

Muzykę do Napoli stworzyło aż czterech duńskich kompozytorów: Paulli, Helsted, Gade i
Lumbye. Projektu scenografii i kostiumów w wersji wrocławskiej podjął się Otto Bubeníček.

Czas trwania: około 2 godzin z jedną przerwą.

Wykonawcy: Balet i Orkiestra Opery WrocławskiejNapoli 1841 is a festive and energetic classical version of Bournonville's ballet, one of the
most outstanding works of this remarkable choreographer. The ballet Napoli will be
recreated and updated for the Wroclaw Opera Ballet by Danish dancer and choreographer
Johan Kobborg.

The ballet's action unfolds in a city square and within the interiors of the renowned San
Carlo theatre in Naples, as well as in August Bournonville's Copenhagen studio. In 1841,
Bournonville embarked on a journey through Italy, and his stay in Naples proved so inspiring

that upon his return to Denmark, he immediately created Napoli, achieving tremendous
success.

In his new version of the ballet, Johan Kobborg not only revives this famous production,
rarely seen in Poland, but also introduces us to the character of one of the most influential
creators of classical ballet. The two-act Napoli 1941 pays homage to the past, refreshing
the narrative and creating a new and exciting version of this 19th-century classic.

The music for Napoli was composed by four Danish composers: Paulli, Helsted, Gade, and
Lumbye. The set and costume design for the Wroclaw Opera Ballet premier are created by
Otto Bubeníček.

Duration: approximately 2 hours including one interval

Performed by: The Ballet and the Orchestra of Opera Wroclawska


Streszczenie libretta

Obsada

Recenzje spektaklu

Najbliższe spektakle

Don Giovanni

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
180 min.
Bilety:
40-170 zł
Szczegóły
19 kwietnia
19:00

Odczarowany flet | Papagena - spektakl dla dzieci

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
20 kwietnia
10:30

Odczarowany flet | Papagena - spektakl dla dzieci

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
20 kwietnia
12:30

Don Giovanni

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
180 min.
Bilety:
40-170 zł
Szczegóły
20 kwietnia
19:00

Operowy Labirynt

Kategoria:
Spacer z przewodnikiem
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
20-25 zł
Szczegóły
21 kwietnia
11:15

Operowy Labirynt

Kategoria:
Spacer z przewodnikiem
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
20-25 zł
Szczegóły
21 kwietnia
12:30

Don Giovanni

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
180 min.
Bilety:
40-170 zł
Szczegóły
21 kwietnia
18:00

Operowy Labirynt

Kategoria:
Spacer z przewodnikiem
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
20-25 zł
Szczegóły
22 kwietnia
11:15

Rycerskość wieśniacza / Pajace

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
180 min.
Bilety:
40-170 zł
Szczegóły
27 kwietnia
19:00

Rycerskość wieśniacza / Pajace

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
180 min.
Bilety:
40-170 zł
Szczegóły
28 kwietnia
18:00

Rycerskość wieśniacza / Pajace

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
180 min.
Bilety:
40-170 zł
Szczegóły
4 maja
19:00

Rycerskość wieśniacza / Pajace

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
180 min.
Bilety:
40-170 zł
Szczegóły
5 maja
18:00

Yemaya - Królowa Mórz

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
70 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
8 maja
12:00

Yemaya - Królowa Mórz

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
70 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
9 maja
12:00

Yemaya - Królowa Mórz

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
70 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
10 maja
12:00

Operowy Labirynt

Kategoria:
Spacer z przewodnikiem
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
20-25 zł
Szczegóły
12 maja
11:15

Operowy Labirynt

Kategoria:
Spacer z przewodnikiem
Czas trwania:
60 min.
Bilety:
20-25 zł
Szczegóły
13 maja
11:15

Włoszka w Algierze

Kategoria:
Premiera
Czas trwania:
Bilety:
50-250 zł
Szczegóły
18 maja
19:00

Włoszka w Algierze

Kategoria:
Premiera
Czas trwania:
Bilety:
50-250 zł
Szczegóły
19 maja
18:00

Garrick Ohlsson

Kategoria:
Koncert
Czas trwania:
120 min.
Bilety:
160-500 zł
Szczegóły
22 maja
19:00

Pchła Szachrajka

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
75 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
23 maja
11:00

Pchła Szachrajka

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
75 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
23 maja
13:00

Pchła Szachrajka

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
75 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
24 maja
11:00

Pchła Szachrajka

Kategoria:
Dla dzieci
Czas trwania:
75 min.
Bilety:
40-50 zł
Szczegóły
24 maja
13:00

Operanki / Mimowata Pantomima

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
45 min.
Bilety:
20-30 zł
Szczegóły
26 maja
10:00

Operanki / Mimowata Pantomima

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
45 min.
Bilety:
20-30 zł
Szczegóły
26 maja
11:15

Operanki / Mimowata Pantomima

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
45 min.
Bilety:
20-30 zł
Szczegóły
26 maja
12:30

Operowe Abecadło

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
45 min.
Bilety:
20 zł
Szczegóły
27 maja
09:30

Operowe Abecadło

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
45 min.
Bilety:
20 zł
Szczegóły
27 maja
10:30

Operowe Abecadło

Kategoria:
Opera
Czas trwania:
45 min.
Bilety:
20 zł
Szczegóły
27 maja
11:30