Opera Wrocławska

Aktualności

18
października

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy klarnetów

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy klarnetów

1. Program solowy:
W. A. Mozart - Koncert na klarnet A-dur KV 622
Cz. I Allegro
Cz. II Adagio

2. Fragmenty orkiestrowe:
S. Moniuszko - Halka
S. Moniuszko - Straszny Dwór
G. Rossini - Cyrulik Sewilski
P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin
P. Czajkowski - Dziadek do orzechów
S. Prokofiew - Romeo i Julia
G. Puccini - Tosca
L. Bernstein - Kandyd

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 10.11.2018r o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254
The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the to a group of clarinets

1. Solo programme:
W. A. Mozart - Clarinet Concerto in A major KV 622
Part I Allegro
Part II Adagio

2. The orchestral excerpts
S. Moniuszko - Halka
S. Moniuszko - The Haunted Manor
G. Rossini - The Barber of Sevill
P. Czajkowski - Eugene Onegin
P. Czajkowski - The Nutcracker
S. Prokofiew - Romeo and Juliet
G. Puccini - Tosca
L. Bernstein - Candide

Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 10 of November 2018 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254