Opera Wrocławska

Aktualności

17
września

Praca: Specjalista ds. księgowości - cały etat

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: specjalistę ds. księgowości

Wymagania:

Wykształcenie:


średnie lub wyższe
 
Doświadczenie:


minimum 5 lat praktyki w zawodzie księgowego przy wykształceniu średnim lub 3 lata praktyki w zawodzie księgowego przy wykształceniu wyższym

Umiejętności:

 • Znajomość zasad pełnej księgowości;
 • Obsługa programów Finansowo ? Księgowych;
 • Znajomość sprawozdawczości finansowej;
 • Znajomość zasad rozliczeń międzyokresowych;

Dodatkowe umiejętności:

Znajomość języka angielskiego


Osoby zainteresowane proszone są w terminie do 30 września 2018 roku o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową (CV, list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - druk w załączeniu) na adres ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się, dopuszczając do kolejnego etapu rekrutacji z kandydatami wyodrębnionymi w kwalifikacji wstępnej.
Na cv prosimy dopisać klauzulę:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji pracownika na stanowisko pracownik utrzymania czystości w budynku - osoba sprzątająca”

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.