Opera Wrocławska

Aktualności

19
lipca

Oświadczenie Dyrekcji Opery Wrocławskiej

W związku z publikacją artykułu pani Magdaleny Kozioł "NIK prześwietla szefa opery", który ukazał się na łamach wrocławskiej Gazety Wyborczej, dnia 17 lipca 2018 roku, Dyrekcja Opery Wrocławskiej zaprzecza nieprawdziwym doniesieniom prasowym jakoby Dyrektor Marcin Nałęcz - Niesiołowski podpisywał umowy o dzieło "sam ze sobą". Wszelkie umowy między Dyrektorem, a Operą Wrocławską na dodatkowe czynności o charakterze twórczym - kierownictwa muzyczne oraz dyrygowanie spektaklami, zawierane są zgodnie z kontraktem i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody organu prowadzącego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pełna dokumentacja dotycząca tego tematu jest do wglądu w Operze Wrocławskiej w trybie dostępu do informacji publicznej. Jako przykład przedstawiamy pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, z lat 2017-2018, w których wyrażono zgody na wykonywanie dodatkowych czynności artystycznych przez Dyrektora Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego w charakterze dyrygenta spektakli, a także wyciąg z umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych oraz programu działania Opery Wrocławskiej.