Opera Wrocławska

Aktualności

16
lipca

Praca. Woźny orkiestry - 1/2 etatu

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia się zadań związanych z bieżącą obsługą techniczną zespołu orkiestry Opery Wrocławskiej, na stanowisku woźny orkiestry.

Do podstawowych zadań woźnego orkiestry należy obsługa techniczna zespołu orkiestry Opery Wrocławskiej zgodnie z harmonogramem pracy zespołu, w tym:

 1. Przygotowanie orkiestronu lub sali prób do prób zespołu orkiestry, w tym:
  • przygotowanie pulpitów i krzeseł
  • przygotowanie materiału nutowego dla całego zespołu orkiestry
  • ustawienia wybranych instrumentów (perkusyjne, harfa oraz pozostałe)
 2. Przygotowanie pulpitów, instrumentów i materiału nutowego do „bandy” na scenie
 3. Ewidencjonowanie wypożyczonego materiału nutowego repertuaru bieżącego
 4. Zabezpieczaniu po każdej próbie i spektaklu instrumentów, nut oraz sprzętu należącego do zespołu orkiestry.
 5. Przygotowanie pomieszczeń, w których odbywają się próby z udziałem orkiestry, również pod kątem zgodności z przepisami BHP oraz PPOŻ. Dbanie o wietrzenie pomieszczeń oraz odpowiednie ustawienie poziomu klimatyzacji. Po zakończonej próbie zamykanie okien, drzwi oraz zdawanie kluczy na portiernię.
 6. Obsługa techniczna zespołu orkiestry  w przypadku wydarzeń realizowanych poza budynkiem Opery (spektakle i koncerty w ramach wystąpień gościnnych).
 7. Prowadzenie ewidencji wyposażenia technicznego zespołu orkiestry oraz stały nadzór nad stanem technicznym, w przypadku stwierdzonych ubytków lub koniecznych napraw zgłaszanie stosownych wniosków do przełożonego.

Obowiązki woźnego orkiestry powierzone będą na podstawie umowy o pracę (1/2 etatu w oparciu o ustalony grafik zgodny z harmonogramem pracy zespołu orkiestry). Docelowa ilość etatów: 2

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową  (CV, podanie o przyjęcie do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - druk do pobrania) na adres  ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.