Opera Wrocławska

Aktualności

23
kwietnia

Balet Opery Wrocławskiej - Audycja/ Audition

Balet Opery Wrocławskiej poszukuje nowych tancerzy solistów, koryfei oraz artystów corps de ballet na sezon artystyczny 2018/2019 posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej zawierające CV wraz z załącznikami (zdjęcia, filmy) przyjmowane są do dn. 30 maja 2018 roku na adres wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl.

W CV należy podać: datę urodzenia, wzrost, wagę, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (nagrody w konkursach, wyróżnienia, główne role). Ponadto zgłoszenie powinno zawierać zdjęcia portretowe i taneczne (w oddzielnych plikach), a także odnośniki do nagrań video (linki YouTube, vimeo itp.). Filmy i fotografie powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość całego zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB. Oceniane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.
O zaproszeniu do udziału w audycji zakwalifikowani tancerze zostaną powiadomieni drogą mailową.

Audycja odbędzie się w Operze Wrocławskiej 09 czerwca 2018 o godz. 14:00 (Duża sala prób - 7. piętro)

Premiery sezonu:
A. Adam GISELLE
I. Strawiński GRA W KARTY
I. Strawiński ŚWIĘTO WIOSNY

W repertuarze m.in.:
W.Kilar/H.M. Górecki/Prasqual/Andriessen EUFOLIA/AMBULO
S. Prokofiew ROMEO I JULIA
P. Czajkowski DZIADEK DO ORZECHÓW
I. Strawiński OGNISTY PTAK
R. Szczedrin ANNA KARENINA
R. Szczedrin CARMEN – SUITA
M. de Falla EL AMOR BRUJO
W. A. Mozart REQUIEM D-MOLL

 


 

THE Wrocław Opera Ballet is looking for new dancers - soloists, coryphées and corps de ballet artists - highly skilled in classical and contemporary dance for the 2018-2019 season. 

Applications in the form of CV's with attachments (photographs, films) will be accepted until May 30th,  2018 at: wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl.

The CV should include the date of birth, height, weight, education, professional experience (awards in competitions, distinctions, leading roles). In addition, the application should contain a portrait and dance photographs (in separate files) as well as links to video recordings (on YouTube, Vimeo etc.). Only films and photographs made over the last year will be accepted. The size of the entire application should not exceed 5 MB. Only complete applications will be taken under consideration.
Invitations to the audition will be sent to the selected dancers by e-mail.

The audition will take place at the Wrocław Opera on June 9th, 2018 at 14:00 (Big rehearsal room - 7th floor)

This season's premieres:
• A. Adam GISELLE
• I. Stravinsky CARD GAME
• I. Stravinsky THE RITE OF SPRING

 

The repertoire of the Wrocław Opera Ballet includes:
• W. Kilar/H.M. Górecki/Prasqual/Andriessen EUFOLIA / AMBULO
• S. Prokofiev: ROMEO AND JULIET
• P. Tchaikovsky: THE NUTCRACKER
• I. Stravinsky: THE FIREBIRD
• R. Shchedrin: ANNA KARENINA
• R. Shchedrin: CARMEN - SUITE
• M. de Falla: EL AMOR BRUJO
• W.A.Mozart REQUIEM IN D MINOR