Opera Wrocławska

Aktualności

20
kwietnia

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania na stanowisko artysty chóru

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania do chóru operowego dla wszystkich głosów.

Repertuar:
- dwa dowolnie wybrane utwory solowe (kontrastujące stylistycznie)
- W. A. Mozart Requiem cz. I: Requiem aeternam - Kyrie

Zgłoszenia należy wysyłać do 10 maja 2018 na adres: a.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl

W zgłoszeniu prosimy ująć:
- CV z aktualnym zdjęciem
- nagranie głosu
- proponowany repertuar przesłuchania

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań zostaną o tym fakcie powiadomione.

Przesłuchania odbędą się 16 maja 2018 od godz. 14:00 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, Wrocław, sala 560. W dniu przesłuchania od godziny 12:30 do dyspozycji będzie pianista. Kandydat może zostać poproszony o przeczytanie fragmentu a vista.
The management of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Chorus member (soprano, alto, tenor, baritone, bass)

Repertoire:
- two solo pieces (contrasting in style) of the candidate's choice
- W. A. Mozart Requiem: Requiem aeternam - Kyrie

Please send your applications by 10 May 2018 to: a.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl

The application should contain:
- CV with up-to-date photograph
- a recording of your voice
- your suggested audition repertoire.

Candidates selected for the audition will be informed about the fact.

The audition will take place on 16 MAY 2018 at 14:00 at the Wrocław Opera, Świdnicka Street 35, room 560. Opera provides an accompanist. Pianist will be available to candidates on the day of audition from 12:30. Candidates may be asked to sing a vista.