Opera Wrocławska

Aktualności

26
marca

Praca: referent ds. kadr - pół etatu

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko referenta ds. kadr

Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu pracy (1/2 etatu)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (m.in. wpinanie dokumentów do akt osobowych oraz aktualizowanie spisów w poszczególnych częściach akt osobowych).
2. Zakładanie akt osobowych dla nowozatrudnionych pracowników.
3. Koordynowanie procesu adaptacji w środowisku pracy zatrudnianych w OW cudzoziemców.
4. Kompleksowe załatwianie spraw związanych z przygotowaniem i ogłaszaniem ofert pracy (redagowanie i konsultowanie ogłoszeń, zamieszczenia w wybranych portalach internetowych, monitorowanie nadesłanych ofert).
5. Archiwizowanie pracowniczych akt osobowych po ustaniu zatrudnienia w Operze Wrocławskiej.
6. Sporządzanie list obecności oraz nanoszenie bieżących absencji na listy obecności.
7. Wystawianie delegacji służbowych oraz ich ewidencjonowanie w systemie kadrowym i właściwych rejestrach.
8. Wystawianie duplikatów świadectw pracy na pisemny wniosek byłych pracowników OW.

Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników,
 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość aplikacji MS OFFICE,
 • doskonała organizacja pracy oraz samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana znajomość obsługi programów kadrowo - płacowych

 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j Dz.U z 2016r., poz. 922)
  o treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

 • List motywacyjny, CV, klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

  Informacje dodatkowe:
  Dokumenty należy składać do dnia 6 kwietnia 2018r. włącznie, do godziny 15.00 w Dziale Służby Pracowniczej Opery Wrocławskiej lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres:

  Opera Wrocławska
  ul. Świdnica 35
  50-066 Wrocław
  Z dopiskiem - praca kadry

  Dyrektor Opery Wrocławskiej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.