Opera Wrocławska

Aktualności

8
lutego

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy skrzypiec (głos tutti)

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry, do grupy skrzypiec (głos tutti).
Przesłuchanie odbędzie się 3.03.2018r.

1. Program solowy:
W. A. Mozart - Koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV216, KV218 lub KV219 (ekspozycja z 1części i kadencja)
2. Fragmenty orkiestrowe:
1) S. Prokofiew "Romeo i Julia" nr 6 od 26 do 30 (II skrzypce)
2) W. A Mozart "Wesele Figara" Uwertura (II skrzypce)
3) S. Moniuszko "Halka"; "Tańce góralskie" od nr 35 do nr 38 (II skrzypce)
4) S. Prokofiew "Romeo i Julia"; "Bitwa" (I skrzypce)
5) J. Strauss "Zemsta Nietoperza" Uwertura (I skrzypce)
6) L. van Beethoven "Fidelio" Finał (I skrzypce)

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.
Przesłuchanie odbędzie się 03.03.2018 o godzinie 14.15 w budynku Opery Wrocławskiej.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry
na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Violin (tutti):

1. Solo programme:
W.A.Mozart- Violin concerto to choose from KV216, KV218 or KV219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
2. The orchestral excerpts
1) S. Prokofiev "Romeo and Juliet" no. 6 from 26 to 30 (2nd violin)
2) W. A. Mozart "The Marriage of Figaro" Overture (2nd violin)
3) S. Moniuszko "Halka"; "Highlanders' Dances" from no.35 to no. 38 (2nd violin)
4) S. Prokofiev "Romeo and Juliet"; "Battle" (1st violin)
5) J. Strauss "The Bat" Overture (1st violin)
6) L. van Beethoven "Fidelio" Finale (1st violin)

The audition will take place on 3 of March 2018 at 14.15 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl
mob. +48 501 313 254