Opera Wrocławska

Aktualności

12
stycznia

Warsztaty choreograficzne "Open Door"

Warsztaty choreograficzne "Open Door" to inicjatywa skierowana do młodych choreografów, którzy chcieliby rozwinąć skrzydła jako twórcy. Na zgłoszenia czekamy pod adresem opendoor@opera.wroclaw.pl do 18 marca 2018. Po tym terminie komisja konkursowa wyłoni spośród zgłoszeń 10 najciekawszych propozycji, których twórcy będą mieli okazję stworzyć krótkie formy choreograficzne do muzyki polskiej z udziałem zespołu Baletu Opery Wrocławskiej. Finałowe pokazy powstałych podczas warsztatów choreografii odbędą się w Operze Wrocławskiej 29 i 30 czerwca 2018, a następnie zaprezentowane zostaną w Dreźnie i Ostrawie w ramach partnerstwa zawiązanego z zagranicznymi instytucjami kultury. Utwory polskich kompozytorów XIX, XX i XXI wieku do wykorzystania w pracach choreograficznych zostaną ogłoszone w najbliższych dniach na stronie internetowej Opery Wrocławskiej.
Więcej informacji: www.opera.wroclaw.pl
W zgłoszeniu należy zawrzeć krótkie CV oraz nagranie video bieżących i/lub wcześniejszych prac choreograficznych - w formie pliku lub linku do nagrania (max 10 min.).

Partnerzy: Semperoper Ballett.
The "Open Door" choreography workshop is an initiative addressed to young choreographers who would like to spread their wings as artists. Send your application to opendoor@opera.wroclaw.pl by 18 March 2018. After this deadline a jury will select 10 most interesting applications the authors of which will have an opportunity to create short choreographic forms to Polish music featuring the Wrocław Opera Ballet. The final presentation of the choreographies created during the workshop will take place on 29 and 30 June 2018 at the Wrocław Opera, and then the choreographies will be presented in Dresden and Ostrava as part of our partnership with foreign cultural institutions. Works by Polish composers of the 19th, 20th and 21st centuries to be used in the choreographies will be announced over the next few days on the Wrocław Opera's website.
More information: www.opera.wroclaw.pl

Your application should include a short CV as well as a video recording of your current and/or earlier choreographic work - in the form of a file or link to a recording (max 10 min.).

Partners: Semperoper Ballett.