Opera Wrocławska

Aktualności

19
października

Chór Dziecięcy Opery Wrocławskiej zaprasza dzieci na przesłuchanie

Zapraszamy uzdolnione muzycznie dzieci w wieku 8-13 lat na przesłuchanie do chóru dziecięcego Opery Wrocławskiej. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: hanna.marasz@opera.wroclaw.pl
Data i miejsce przesłuchania: 23 października, g. 16-18, oraz 4 listopada, g. 15-17 , sala 706, budynek Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, wejście służbowe od strony Hotelu Monopol.