Opera Wrocławska

Aktualności

4
września

Praca: Przesłuchanie do grupy skrzypiec (tutti)

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy skrzypiec (tutti)

1. Program solowy:
W. A. Mozart - Koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV216, KV218 lub KV219 (ekspozycja I części i kadencja)

 

2. Fragmenty orkiestrowe

1) W. A. Mozart - Czarodziejski flet (uwertura)

2) P. Mascagni - Cavalleria rusticana (Intermezzo)

3) S. Moniuszko - Straszny dwór

4) G. Verdi - Falstaff (fragmenty z I i II aktu)


Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 20.09.2017 o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry
na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254


The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Violin (tutti):

1. Solo programme:
W. A. Mozart - Violin concerto to choose from KV216, KV218 or KV219 (exposition of the 1st movement + cadenza)

2. The orchestral excerpts
1) W. A. Mozart - The Magic Flute (overture)

2) P. Mascagni - Cavalleria rusticana (Intermezzo)

3) S. Moniuszko - The Haunted Manor

4) G. Verdi - Falstaff (excerpts from 1 and 2 act)


Materials will be made available by the orchestra inspector.

The audition will take place on 20 September 2017 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to 
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl
mob. 
+48 501 313 254