Opera Wrocławska

Aktualności

24
lipca

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy wiolonczeli

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy wiolonczeli:

1. Program solowy:
- J. Haydn - Koncert D-dur (część I + kadencja)
2. fragmenty orkiestrowe

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 08.09.2017 o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry
na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of violoncello:

1. Solo programme:
- J. Haydn - Cconcerto D-dur (exposition of the 1st movement + cadenza)
2. The orchestral excerpts

Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 8 of September 2017 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl
tel. +48 501 313 254