Opera Wrocławska

Aktualności

10
lipca

Praca: specjalista ds. BHP i Ppoż. - 1/2 etatu

Opera Wrocławska poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. BHP i Ppoż. - 1/2 etatu.

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku specjalista ds. BHP i Ppoż:

1. Wymagania:
• min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (preferowane doświadczenie w administracji publicznej)
• wykształcenie wyższe z obszaru Bezpieczeństwa i Higieny Pracy lub studiów podyplomowych o kierunku BHP
• znajomość przepisów z zakresu BHP i Ppoż.
• uprawnienia w zakresie specjalisty ds. BHP oraz inspektora ochrony Ppoż.
• samodzielność i wykazywanie inicjatywy w działaniu
• praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office
• znajomość języka angielskiego

2. Wymagania dodatkowe:
• wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej
• nienaganna opinia
• komunikatywność
• dyspozycyjność
• sumienność
• terminowość

II. Główne obowiązki:

• analiza stanu bezpieczeństwa w firmie, warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP i Ppoż.
• Wdrażanie polityki BHP, przygotowywanie i wprowadzenie procedur oraz instrukcji z zakresu BHP, Ppoż.
• inicjowanie i wdrażanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa pracy
• prowadzenie szkoleń oraz wewnętrznych audytów z obszaru BHP i Ppoż.
• dbanie o rozwój kultury i popularyzację bezpieczeństwa w firmie i Ppoż.
• przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP i Ppoż. wynikającej z przepisów prawnych i wewnętrznych potrzeb firmy
• aktualizowanie i przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego dla nowych i istniejących stanowisk pracy
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowanie dokumentacji, wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków
• prowadzenie szkoleń wstępnych oraz innych w zakresie BHP i Ppoż. oraz nadzór nad ich terminowością

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV / życiorys
• list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające wykształcenie
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

IV. Oferujemy:

• pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
• umową o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu)
• pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Dziale Służby Pracowniczej w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35 lub drogą elektroniczną, na adres mailowy monika.zarebska@opera.wroclaw.pl do dnia 21.07.2017 r.

Opera Wrocławska zastrzega, że skontaktuje się jedynie z wybranymi kandydatami.