Opera Wrocławska

Aktualności

6
lipca

Praca: artysta chóru Alt I

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania na stanowisko Artysta chóru: Alt I

Repertuar:
- dwa dowolnie wybrane utwory solowe (kontrastujące stylistycznie)
- W. A. Mozart Requiem cz. I: Requiem aeternam - Kyrie

Zgłoszenia należy wysyłać do 31 lipca 2017 na adres: a.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl
W zgłoszeniu prosimy ująć:
- CV z aktualnym zdjęciem
- nagranie głosu
- proponowany repertuar przesłuchania.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań zostaną o tym fakcie powiadomione.

Przesłuchania odbędą się 25 sierpnia 2017 o godz. 15:00 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, Wrocław, sala 560. W dniu przesłuchania od godziny 14:00 do dyspozycji będzie pianista.
Kandydat może zostać poproszony o przeczytanie fragmentu a vista.The management of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Chorus member - Alt I

Repertoire:
- two solo pieces (contrasting in style) of the candidate's choice
- W. A. Mozart Requiem: Requiem aeternam - Kyrie

Please send your applications by 31 July 2017 to: a.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl
The application should contain:
- CV with up-to-date photograph
- a recording of your voice
- your suggested audition repertoire.

Candidates selected for the audition will be informed about the fact.

The audition will take place on 25 August 2017 at 15:00 at the Wrocław Opera, Świdnicka Street 35, room 560. Opera provides an accompanist. Pianist will be available to candidates on the day of audition from 14:00. Candidates may be asked to sing a vista.