Opera Wrocławska

Aktualności

14
kwietnia

Opera Wrocławska podpisała umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej" realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Realizacja projektu umożliwi dostosowanie zaplecza technicznego do obowiązujących standardów i norm, a także oczekiwań oraz potrzeb odbiorców oraz wzbogaci program Opery Wrocławskiej o nowe przedsięwzięcia artystyczne, m.in. spektakle familijne "Opera w południe", Balet Opery Wrocławskiej "Na nowo" oraz warsztaty technologii scenicznych. Całkowity koszt realizacji to: 7,4 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie: 4,7 mln zł.


Na zdjęciu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin, i zastępca dyrektora Opery Wrocławskiej, Ewa Magdalena Filipp. fot. Danuta Matloch / MKiDN