Opera Wrocławska

Aktualności

30
marca

Przesłuchania do produkcji opery Faust

Przesłuchania odbędą się 19.04.2017 o godz. 14.00 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
Wymagany repertuar:
- aria Fausta Rien! En vain j'interroge
- aria Fausta Salut, demeure chaste et pure
- aria Walentego O Sainte Medaille
- scena Walentego Ecoute moi bien Marguerite

Zgłoszenia zawierające:
- CV z aktualnym zdjęciem sylwetki
- repertuar
- materiały multimedialne (linki do materiałów audio i audiowizualnych tylko na youtube)

należy przesyłać mailowo na adres: impresariat@opera.wroclaw.pl do 9.04.2017 roku.
Na przesłuchania zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.
Opera zapewnia akompaniatora. Pianista będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godz. 12:00.


Auditions will be held on 19th April 2017 at 14:00 in the Wrocław Opera, 35 Świdnicka street, 50-066 Wroclaw.
Required repertoire:
- Faust's aria Rien! En vain j'interroge
- Faust's aria Salut, demeure chaste et pure
- Valentin's aria O Sainte Medaille
- Valentin's aria Ecoute moi bien Marguerite

Opera provides an accompanist. Pianist will be available to candidates on the day of audition from 12:00.
Applications including:
- CV with a recent full-length photo
- repertoire
- multimedia materials (links accepted only on yotube)

should be sent by e-mail to: impresariat@opera.wroclaw.pl by 16:00 on 9th April 2017. Only selected candidates will be invited to the audition