Opera Wrocławska

Aktualności

20
lutego

Decyzja o dofinansowaniu MKiDN

Opera Wrocławska otrzymała decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dofinansowania do projektu "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej" zgłoszonego do Działania 8.1 "Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwój zasobów kultury" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość całego projektu to prawie 7 mln zł.