Opera Wrocławska

Aktualności

15
lutego

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy pierwszych i drugich skrzypiec tutti

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do grupy pierwszych i drugich skrzypiec tutti orkiestry Opery Wrocławskiej, które odbędzie się dnia 29.03.2017 r. o godzinie 14.00

Pierwsze i drugie skrzypce tutti:

I- Program solowy:
1) W.A.Mozart - Koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV216, KV218 lub KV219 (ekspozycja z 1części i kadencja)
2) dowolny romantyczny koncert skrzypcowy (ekspozycja i kadencja)
II- fragmenty orkiestrowe wysyła inspektor orkiestry
1) W.A.Mozart- Czarodziejski Flet , uwertura
2) P.Mascagni- Cavaleria Rusticana-Intermezzo
3) S.Moniuszko- Straszny Dwór
4) G.Verdi- Falstaff, fragmenty z I i II aktu

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry - wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl tel. 501 313 254


The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the following positions in the string section of the Orchestra of the Wrocław Opera that will take place on 29 March 2017 at 14.00.

1st and 2nd violin tutti:

Solo programme:
1) W.A. Mozart - Violin Concerto to be chosen by the candidate from among KV 216, KV 218 or KV 219
(exposition of the 1st movement + cadenza)
2) Romantic violin concerto of the candidate's choice (exposition + cadenza)
Orchestral excerpts to be sent by the orchestra inspector:
1) W.A. Mozart - The Magic Flute (Overture)
2) P. Mascagni - Cavalleria rusticana (Intermezzo)
3) S. Moniuszko - The Haunted Manor
4) G. Verdi - Falstaff (excerpts from Acts I and II)

Please send your artist CV to the orchestra inspector: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl phone: +48 501 313 254