Opera Wrocławska

Aktualności

5
stycznia

Balet Opery Wrocławskiej - Audycja

BALET OPERY WROCŁAWSKIEJ
Kierownik
MAGDALENA CIECHOWICZ
Choreograf-rezydent
JACEK TYSKI
poszukują nowych tancerzy solistów, koryfei oraz artystów corps de ballet na sezon artystyczny 2017/2018 posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

Zgłoszenia w postaci CV wraz z załącznikami (zdjęcia, filmy) przyjmowane są do dn. 6 marca 2017 roku.

Zgłoszenia w wersji papierowej (CV + CD/DVD) prosimy kierować na adres:
Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35
50-066 Wrocław

DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO

lub w wersji elektronicznej na adres:
balletaudition@opera.wroclaw.pl

W CV należy podać: datę urodzenia, wzrost, wagę, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (nagrody w konkursach, wyróżnienia, główne role). Ponadto zgłoszenie powinno zawierać zdjęcia portretowe i taneczne (w oddzielnych plikach), a także odnośniki do nagrań video (linki YouTube, vimeo itp.). Filmy i fotografie powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość całego zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB. Oceniane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.
O zaproszeniu do udziału w audycji zakwalifikowani tancerze zostaną powiadomieni drogą mailową.

Audycja
odbędzie się w Operze Wrocławskiej 13 marca 2017 roku o godz. 12:00 (Duża sala prób - 7. piętro)

W repertuarze Baletu Opery Wrocławskiej m.in.:
• L. Delibes: COPPELIA
• P. Czajkowski: DZIADEK DO ORZECHÓW
• S. Prokofiew: ROMEO I JULIA
• I. Strawiński: OGNISTY PTAK
• B. Bartók: CUDOWNY MANDARYN
• R. Szczedrin: ANNA KARENINA
• R. Szczedrin: CARMEN - SUITA
• M. de Falla: EL AMOR BRUJO
• J. Tyski: REQUIEM D-MOLLTHE WROCŁAW OPERA BALLET
Ballet director
MAGDALENA CIECHOWICZ
Resident choreographer
JACEK TYSKI
are looking for new dancers - soloists, coryphées and corps de ballet artists - highly skilled in classical and contemporary dance for the 2017-2018 season.
Applications in the form of CVs with attachments (photographs, films) will be accepted until 6 March 2017.

Please send your application either in paper format (CV + CD/DVD) to
Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35
50-066 Wrocław

APPLICATIONS MUST BE POSTMARKED NO LATER THAN 6 MARCH 2017

or in an electronic version to:
balletaudition@opera.wroclaw.pl

The CV should include the date of birth, height, weight, education, professional experience (awards in competitions, distinctions, leading roles). In addition, the application should contain portrait and dance photographs (in separate files) as well as links to video recordings (on YouTube, Vimeo etc.). Only films and photographs made over the last year will be accepted. The size of the entire application should not exceed 5 MB. Only complete applications will be taken into consideration.
Invitations to the audition will be sent to the selected dancers by e-mail.

The audition
will take place at the Wrocław Opera on 13 March 2017 at 12:00 (Big rehearsal room - 7th floor)

The repertoire of the Wrocław Opera Ballet includes
• L. Delibes: COPPELIA
• P. Tchaikovsky: THE NUTCRACKER
• S. Prokofiev: ROMEO AND JULIET
• I. Stravinsky: THE FIREBIRD
• B. Bartók: THE MIRACULOUS MANDARIN
• R. Shchedrin: ANNA KARENINA
• R. Shchedrin: CARMEN - SUITE
• M. de Falla: EL AMOR BRUJO
• J. Tyski: REQUIEM IN D MINOR