Opera Wrocławska

Aktualności

15
listopada

Opera Wrocławska członkiem Stowarzyszenia Opera Europa

Z radością informujemy, że od października 2016 roku Opera Wrocławska jest członkiem Stowarzyszenie "Opera Europa" zrzeszającego teatry i festiwale operowe naszego kontynentu. W chwili obecnej jego grono liczy 166 instytucji członkowskich pochodzących z 42 państw. Opera Wrocławska została jednym z pięciu polskich teatrów operowych należących do tej organizacji.

Nowa linia rozwoju, jaką chcemy realizować od obecnego sezonu, kładzie duży nacisk na wzajemną współpracę scen operowych. System koproducenckiej realizacji spektakli to duża szansa na wyjście poza lokalność i możliwość prezentacji swojego dorobku w środowisku międzynarodowym. Zależy nam na aktywnej obecności w grupie najlepszych teatrów operowych Europy, a to staje się tym bardziej możliwe, im żywsze pozostają kontakty międzyinstytucjonalne i im większe otwarcie na wymianę między ośrodkami.

Stowarzyszenie "Opera Europa" dwa razy do roku organizuje spotkania konferencyjne, podczas których przedstawiciele instytucji członkowskich mają szansę podzielić się swym doświadczeniem i pracować nad przyszłością kierowanych przez siebie teatrów w zakresie praktycznych aspektów ich działania. Tematy, wokół których Stowarzyszenie "Opera Europa" koncentruje swoją uwagę, to: zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój widowni, pozyskiwanie funduszy, komunikacja, marketing i PR, nowe technologie i nowe media. Od zeszłego roku Stowarzyszenie zarządza platformą internetową, na której za pośrednictwem Internetu w dowolnym miejscu i czasie można śledzić transmisje spektakli operowych z teatrów członkowskich.