Opera Wrocławska

Aktualności

9
listopada

Audycje do Baletu Opery Wrocławskiej

Balet Opery Wrocławskiej ogłasza audycje online dla solistów, koryfei oraz artystów corps de ballet posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego, współczesnego i partnerowania. Audycje online składają się z 2 etapów:

 • Zgłoszenia online
 • Audycje online na żywo podczas video rozmowy

 

Zgłoszenia w wersji elektronicznej zawierające CV wraz z załącznikami (zdjęcia, filmy) przyjmowane są do dn. 31.01.2021 na adres wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl.

 

W CV należy podać: datę urodzenia, wzrost, wagę, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (nagrody w konkursach, wyróżnienia, główne role). Ponadto zgłoszenie powinno zawierać aktualne zdjęcia portretowe i taneczne (w oddzielnych plikach), a także odnośniki do nagrań video lekcji tańca klasycznego, wariacji klasycznej oraz współczesnej (linki YouTube, vimeo itp.). Filmy i fotografie muszą być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość całego zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB. Oceniane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.
Wyłonieni tancerze zostaną powiadomieni drogą mailową o zaproszeniu na audycję online na żywo lub warsztaty do Opery Wrocławskiej.


Audycje online na żywo zawierają:

 • Wariację klasyczną
 • Wariację współczesną

Wymagania:

 • Wiek: 18-25 lat
 • Wzrost Panie: 160-170 cm
 • Wzrost Panowie: 170-190 cm

Repertuar Baletu Opery Wrocławskiej na sezon 2021/2022:

 • GISELLE A. Adam/M. Petipa
 • DZIADEK DO ORZECHÓW. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA P. Czajkowski/Y. Vamos
 • ROMEO I JULIA S. Prokofiev/premiera
 • DON KICHOT L. Minkus/premiera
 • SNOW WHITE A. Preljocaj/G. Mahler
 • GRA W KARTY/ŚWIĘTO WIOSNY I. Strawiński/J. Przybyłowicz, U. Ivgi, J. Graben
 • WIECZÓR BALETOWY GOECKE/NOVITZKY/CLUG J. S. Bach, M. Strobel, F. Chopin
 • WIECZÓR MŁODYCH CHOREOGRAFÓW

Klauzula informacyjna - pobierzThe Wrocław Opera Ballet announces online auditions for soloists, coryphées and corps de ballet artists highly skilled in classical and contemporary dance as well as partnerin. The online auditions will consist of two stages:

 • Online applications
 • Online auditions during a live video chat

 

Applications in electronic form featuring a CV and attachments (photographs and films) should be sent by 31 January 2021 to: wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl.

 

The CVs should include: date of birth, height, weight, education and professional experience (awards at competitions, leading roles). In addition, each application should contain portrait and dance photographs (in separate files) as well as links to video recordings of lessons in classical dance, classical variation and contemporary variation (YouTube, vimeo etc.). The films and the photographs should be made within the last twelve months. The entire application should not exceed 5 MB. Only complete applications will be taken into consideration. Selected dancers will be informed by e-mail that they have been invited to a live online audition or workshops at the Wrocław Opera.


The live online audition will consist of

 • Classical variation
 • Contemporary variation

Requirements:

 • Age: 18-25 years
 • Height women: 160-170 cm
 • Height men: 170-190 cm

The repertoire of the Wrocław Opera Ballet for the 2021/2022 season:

 • GISELLE A. Adam/M. Petipa
 • THE NUTCRACKER. A CHRISTMAS CAROL P. Tchaikovsky/Y. Vamos
 • ROMEO AND JULIET S. Prokofiev/premiere
 • DON QUIXOTE L. Minkus/premiere
 • SNOW WHITE A. Preljocaj/G. Mahler
 • CARD GAME/THE RITE OF SPRING I. Stravinsky/J. Przybyłowicz, U. Ivgi, J. Graben
 • BALLET EVENING GOECKE/NOVITZKY/CLUG J. P. Bach, M. Strobel, F. Chopin
 • YOUNG CHOREOGRAPHERS’ EVENING

Information clause - download