Opera Wrocławska

Aktualności

28
lipca

Praca na stanowisku: Główny specjalista ds. organizacyjnych

Opera Wrocławska zatrudni głównego specjalistę ds. organizacyjnych

 

Do zadań na wymienionym stanowisku należy w szczególności:
 • stworzenie, wdrożenie i realizacja polityki personalnej instytucji
 • kształtowanie kultury organizacji zgodnie z przyjętymi wartościami instytucji
 • projektowanie i wdrażanie narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
 • nadzorowanie procesu rekrutacji, adaptacji pracowników, zarządzanie kompetencjami i szkoleniami
 • wsparcie menadżerów poszczególnych działów w zakresie zarządzania podległym zespołem
 • nadzór nad poprawnością zawieranych umów o pracę i umów cywilnoprawnych, bieżące opiniowanie w zakresie ich zmiany i rozwiązywania
 • tworzenie i wdrażanie procedur wewnętrznych, opracowywanie polityk, regulaminów oraz innych aktów prawa wewnętrznego
 • bieżące opiniowanie, proponowanie rozwiązań i usprawnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • efektywne zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi, urzędami i instytucjami, m.in. PIP, ZUS, US.

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji
 • mile widziane wykształcenie uzupełniające z zakresu zarządzania i organizacji przedsiębiorstw
 • minimum 8 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, w tym związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • doświadczenie w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy
 • doświadczenie w zakresie budowania struktur organizacyjnych, tworzenie polityk i procedur wewnętrznych
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy na wszystkich szczeblach organizacji
 • dobra organizacja pracy własnej
 • duża samodzielność i proaktywność w rozwiązywaniu problemów

 

Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej instytucji

 

Warunki aplikowania: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: sekretariat@opera.wroclaw.pl do dnia 31.07.2020r.

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 

 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Monika Mora.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału
  w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
  Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Operę Wrocławską danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.