Opera Wrocławska

Aktualności

28
kwietnia

Praca na stanowisku: Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym

Opera Wrocławska poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym sprawuje pieczę nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego i właściwej eksploatacji wyposażenia budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych, odpowiada za prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno ? budowlanej.
Do zadań Głównego Specjalisty w dziale administracyjno-gospodarczym w szczególności należy:

 • prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno-budowlanej budynku;
 • nadzorowanie właściwego utrzymania stanu technicznego oraz sprawności urządzeń i instalacji składających się na infrastrukturę techniczną budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych;
 • przygotowywanie planów przeglądów budowlanych, nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz terminowym składaniem zawiadomień i protokołów przeglądu do PINB;
 • kontrola nad właściwym zabezpieczeniem majątku Opery przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą;
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oraz innych opłat wynikających z umów najmu czy dzierżawy; 
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w media;
 • uczestniczenie w naradach, odprawach związanych z remontami budynku i wyposażeniem budynku
  w sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie postępowań na zakupy materiałów i usługi w zakresie powierzonych zadań
 • uczestniczenie w przetargach na remonty dotyczące obiektów w zarządzie Opery;
 • kwalifikowanie i kierowanie do naprawy bądź wymiany uszkodzonego i nie nadającego się do użytku wyposażenia;
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym - kontakty robocze w zakresie ubezpieczenia majątku Opery;
 • kompleksowe prowadzenie umów i monitoring ich prawidłowego wykonywania w zakresie powierzonych obowiązków;
 • koordynacja przygotowań i przebiegu wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz współorganizowane przez Operę z podmiotami trzecimi w budynku Opery.

I WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie  średnie lub wyższe 
 • bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska, w tym prawa związanego z administrowaniem nieruchomościami,  zamówień publicznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office ;
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • kreatywność w znajdowaniu nowych rozwiązań prowadzących do optymalizacji pracy, funkcjonowania obiektu etc. i umiejętności analityczne;
 • dyspozycyjność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie oraz chęć uczenia się i wysoka kultura osobista;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV / życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

IV. Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
 • umową o pracę
 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

 

Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać lub drogą elektroniczną, na adres mailowy kadry@opera.wroclaw.pl do dnia  6 maja 2020r.

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 

 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Monika Wdowik.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału
  w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
  Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Operę Wrocławską danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.