Opera Wrocławska

Aktualności

20
grudnia

Praca na stanowisku: pracownik obsługi widowni

Oferujemy:

 

 • Elastyczne godziny pracy - dowolność doboru dni,
 • 18,5zł/h brutto (dla studenta netto),
 • Poznanie zaplecza artystyczno - organizacyjnego Opery,
 • Umowę zlecenie,
 • Pracę od 1 stycznia 2020 roku,
 • Poznanie spektakli repertuarowych Opery,
 • Bilety pracownicze na spektakle repertuarowe.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Sprawdzanie biletów,
 • Obsługa szatni,
 • Dbanie o komfort i bezpieczeństwo gości Opery,
 • Wręczanie kwiatów artystom.

 

Wymagania:

 

 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Samodzielność
 • Dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

 

Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 27 grudnia 2019 roku na adres kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 781-092-806.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."